Община от пазарджишка област с режим на уличното осветление, заради скъпия ток