БВП на Германия се е свил с до 1% в края на 2021 г.