Шест адреса вече са претърсени за проверката в "Булгаргаз"