През 2020 г са отчетени 9% по- малко емисии парникови газовe