Повишението на минималната заплата не е достатъчна инфлационна защита за бедните