Внезапна проверка на боеспособността на армията започна в Русия