Технологичен гигант инвестира 50 млн. USD в биорафинерия