Облигационният пазар в САЩ отказва да приеме икономическата реалност