Обвиненият в изнасилване принц остана без военни звания