Британският принц Андрю е лишен от военните си титли и кралските повинности