Не слагайте огледала на тези места вкъщи! Вижте защо