Страховете от инфлацията помрачиха частично настроенията на борсите в Европа