България е внесла с 23% повече стоки от ЕС за последната година