Сделка създава нов глобален лидер в мобилността - Свят