Земеделският министър е възложил одит на Напоителни системи