Турция, Китай и САЩ - основни търговски партньори на България за миналата година