Полша няма да избегне покриването на европейските глоби