Приходите на "Алтерко" нарастват с над 50% през 2021 г.