ЕК: Плащането на глобите, наложени на Полша от Съда на ЕС, е неизбежно