46% от хората са убедени, че при сериозно заболяване ще получат най-доброто лечение в България