РЗИ: Епидемична обстановка за област Благоевград към 13.01.2022 г.