Започна да тече срокът за плащане на местните данъци с 5 % отстъпка