Университет направи парк и зарядна станция за електромобили в Габрово