Мнозина българи не се доверяват на НПО сектора, защото се финансира от чужбина