Македонският президент на среща със забранената ОМО „Илинден Пирин“