Хората с тези заболявания трябва да спрат консумацията на сирена