Обемът на превоза на товари по Северния морски път през 2021 г. възлиза на около 35 милиона тона