Нямаше ясна комуникационна стратегия от началото на пандемията - Общество и политика