Община Пловдив минава дистанционно до 31 март, ограничава се достъпът в нея