Великотърновска област до ръба на тъмночервената зона