Два или повече университета ще могат да обучават студенти съвместно