Одобрена е позицията ни за съвета на ЕС по земеделие и рибарство