Традиционната китайска медицина участва активно в превенцията, лечението и рехабилитацията на пациентите с COVID-19 в Китай