Цените на основни хранителни стоки продължават да растат