Проверяват 2426 язовира, повече от половината са потенциално опасни