Марио Панков: Очакваме петкратен ръст на активите под управление в AI фондове за 3 години