По пътищата в София е извършена обработка срещу заледяване