След 30 години България отново е част от Комитета за световно наследство на ЮНЕСКО