Спешна проверка на знаците и маркировката на магистрали и пътища в цялата страна