Фондът на фондовете подписа договор за отпускане на кредити в селските райони - Управление и бизнес