160 лв. към заплатата на директорите, организиращи тестването на учениците за COVID-19