Предлагат микрожилище под наем за по-малко от 1 долар