Въздухът в София с прахови частици 6 пъти над допустимото