Удължават извънредната епидемична обстановка до края на март