Намалената цена е водеща при пазаруването на хранителни продукти