Над 617 млн. лв. са заложени за енергийно обновяване на сгради, в т.ч. и за сектор "Туризъм" - Управление и бизнес