Подходът „отдолу-нагоре“ е водещ в трансграничното сътрудничество България – Турция - Управление и бизнес