Варненският апелативен съд отново е дом на изкуството на школа „Дедал”