Гърция отпуска 2,27 млрд. евро в подкрепа на възобновяемата енергия