Млада жена беше убита в София в Деня срещу насилието над жени